Cần bảo hiểm sức khỏe cho năm 2021? Chúng tôi có thể giúp quý vị!

ACA đã tạo điều kiện cho nhiều người có thể mua được bảo hiểm sức khỏe. Nếu quý vị không có bảo hiểm từ hãng làm việc, quý vị có thể mua một chương trình bảo hiểm sức khỏe từ những nhân viên tư vấn bảo hiểm tại văn phòng bảo hiểm Kim Anh. Tại văn phòng Kim Anh, quý vị sẽ được giải đáp tất cả những thắc mắc và chọn được chương trình bảo hiểm cho năm 2021 phù hợp.


Tin tốt!

Do đại dịch COVID nên thời hạn ghi danh bảo hiểm sức khỏe được gia hạn tới 08/15/2021

Quý vị có thể đủ điều kiện để nhận trợ cấp

Nếu quý vị chưa đủ khả năng mua một chương trình bảo hiểm trong quá khứ, bây giờ quý vị có thể đủ điều kiện để nhận được trợ cấp giảm giá. Hãy tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện không?

Văn phòng Kim Anh ở đây vì quý vị.

Chúng tôi làm cho bảo hiểm sức khỏe trở nên dễ dàng hơn, hãy để chúng tôi giúp ghi danh cho quý vị và người thân. Hãy gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi hôm nay hoặc điền mẫu đơn bên dưới để được giải đáp thắc mắc.