Tìm chương trình Medicare tốt nhất với giá tốt nhất

Cố gắng điều hướng mê cung Medicare có thể gây căng thẳng, nhưng không phải khi bạn làm việc với Wise Up Financial. Các chuyên gia được cấp phép của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trong suốt quá trình, trả lời câu hỏi của bạn và giúp bạn chọn chương trình Medicare tốt nhất với giá tốt nhất. Phần hay nhất? Sự giúp đỡ của chúng tôi LÀ MIỄN PHÍ cho bạn.

Tôi hiểu và tôi đồng ý rằng bằng cách gửi thông tin của mình, một đại diện bảo hiểm được cấp phép sẽ liên hệ với tôi để cung cấp thêm thông tin về các chương trình bảo hiểm Medicare có sẵn ở tiểu bang của tôi. 

Hiểu các lựa chọn Medicare của quý vị

Khi ghi danh vào Medicare, quý vị phải chọn một trong hai lựa chọn bảo hiểm: Medicare Nguyên thủy (Phần A và B) hoặc Medicare Advantage (Phần C). Lựa chọn phù hợp với bạn phụ thuộc vào sức khỏe cá nhân của bạn và những gì bạn dự định làm khi nghỉ hưu - và một chuyên gia tại Wise Up Financial có thể giúp bạn quyết định.

Cả hai lựa chọn đều bao gồm các dịch vụ chính như nhập viện, thăm khám bác sĩ và các dịch vụ phòng ngừa, và cả hai lựa chọn đều có chi phí. Với Chương trình Medicare Nguyên thủy, quý vị có thể chọn thêm chương trình Bổ trợ Medicare (Medigap) và một chương trình Phần D riêng bao gồm đơn thuốc của quý vị. 

Hãy để văn phòng Kim Anh giúp:

Bạn sẽ nhận được một chuyên gia được cấp phép là người ủng hộ bạn. Chúng tôi quan tâm đến một mối quan hệ thực sự với khách hàng của mình - điều đó không dừng lại sau khi chúng tôi đăng ký cho họ vào đúng kế hoạch. Khi bạn cần nộp yêu cầu bồi thường hoặc giải quyết vấn đề, chúng tôi sẽ ở đó vì bạn.

Đừng để căng thẳng, sợ hãi hoặc nhầm lẫn ngăn bạn nhận được bảo hiểm bạn cần. Liên hệ với chúng tôi để tìm chương trình Medicare tốt nhất với giá tốt nhất!