Điều gì xảy ra nếu tôi trì hoãn việc ghi danh Medicare của mình?

Medicare về mặt kỹ thuật là tùy chọn. Tuy nhiên, có những hậu quả nếu quý vị quyết định không ghi danh vào Medicare nếu quý vị không được bảo hiểm bởi một chương trình khác. Một hậu quả là bạn có thể phải trả một khoản phí trễ nếu bạn bỏ qua bảo hiểm ngay từ đầu và quyết định đăng ký sau. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về những phần nào của Medicare là bắt buộc, phần nào là tùy chọn và phần nào của Medicare mà quý vị sẽ phải trả một khoản phí trễ nếu quý vị không ghi danh vào bảo hiểm.

Cấu trúc của Medicare

Medicare được tạo thành từ bốn phần: Phần A, B, C vàD. Đối với nhiều người đủ điều kiện nhận Medicare, họ sẽ tự động ghi danh vào Phần A. Phần B về mặt kỹ thuật là tùy chọn, nhưng bạn phải đăng ký Phần B nếu bạn muốn đăng ký Chương trình Medicare Advantage, Phần C. Phần D cũng là tùy chọn. Phần B và Phần D tương tự nhau ở chỗ chúng là tùy chọn, nhưng bạn phải trả một khoản phí trễ nếu bạn quyết định bỏ qua các gói đó khi bạn đủ điều kiện lần đầu tiên và quyết định đăng ký sau.

Phí trễ phần B

Phí trễ phần B có thể dốc. Nó phụ thuộc vào khoảng thời gian bạn đủ điều kiện tham gia Phần B nhưng không có bảo hiểm. Cụ thể, phí trễ hạn khiến phí bảo hiểm hàng tháng của bạn tăng 10% cho mỗi năm (khoảng thời gian 12 tháng) bạn đủ điều kiện tham gia Phần B nhưng không. Ví dụ: nếu bạn đủ điều kiện tham gia Phần B vào tháng 9 năm 2018 nhưng không đăng ký cho đến tháng 3 năm 2021, phí bảo hiểm hàng tháng của bạn sẽ tăng 20%. Bạn phải trả thêm 20% đó mỗi tháng mà bạn có Phần B.

Phí trễ phần D

Không phải ai cũng cần Phần D. Nếu bạn đã có bảo hiểm thuốc theo toa, bạn không phải lo lắng về Phần D hoặc phí trễ. Tuy nhiên, nếu quý vị đủ điều kiện tham gia Phần D và không ghi danh vào một số loại bảo hiểm theo toa, quý vị sẽ phải trả một khoản phí trễ nếu quý vị quyết định ghi danh vào Phần D sau. Phí này nghe có vẻ nhỏ nhưng có thể cộng lại. Nó có thể được tính bằng cách nhân 1% phí bảo hiểm người thụ hưởng cơ sở quốc gia, là $ 33.06 vào năm 2021, với số tháng đầy đủ, chưa được khám phá mà bạn đủ điều kiện tham gia chương trình thuốc Medicare nhưng không tham gia. Sau đó, bạn làm tròn số tiền cuối cùng đến 0,10 đô la gần nhất và thêm số tiền đó vào phí bảo hiểm hàng tháng của bạn. Bạn phải trả phí bảo hiểm hàng tháng mới này trong phần còn lại của thời gian bạn đăng ký Vào Phần D. 

Điều hướng các khía cạnh Medicare nào phù hợp với quý vị có thể khó khăn. Thậm chí có thể khó khăn hơn để biết bạn phải đăng ký cái nào và khi nào. Để tránh các khoản phí trễ và các cạm bẫy phổ biến khác liên quan đến Medicare, hãy liên hệ với chúng tôi tại Wise Up Financial ngay hôm nay!